Tipus Operació*: Idioma
Tipus Adhesió*: Per Renovar l’assegurança seleccioneu el Tipus d’Operació “Nova”.
Durada*:  
     


   


Per qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb la Fundació Pere Tarrés al 93 4301606 o enviar un correu electrònic a assegurances@peretarres.org
  Vist-i-plau, llegides les cobertures i condicions de l'adhesió *